betonsirketleri.com Beton ve Haz?r Beton Firma ve ?irketleri

betonsirketleri.com
Title: Beton ve Haz?r Beton Firma ve ?irketleri
Keywords: Beton firmalar?, Beton ?irketleri, Beton, beton santrali, ?imento fabrikas?, agrega, ta??ma beton, gaz beton, har?, ?imento, haz?r beton, ucuz beton, beton fiyatlar?
Description: Beton firmalar?, Beton ?irketleri, Beton, ?imento, gaz beton, har?, haz?r beton, beton fiyatlar? hakk?nda bilgiler.
betonsirketleri.com is ranked 6250152 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,102. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. betonsirketleri.com has 43% seo score.

betonsirketleri.com Information

Website / Domain: betonsirketleri.com
Website IP Address: 143.95.42.99
Domain DNS Server: ns2.asmallorange.com,ns1.asmallorange.com

betonsirketleri.com Rank

Alexa Rank: 6250152
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

betonsirketleri.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,102
Daily Revenue: $8
Monthly Revenue $255
Yearly Revenue: $3,102
Daily Unique Visitors 782
Monthly Unique Visitors: 23,460
Yearly Unique Visitors: 285,430

betonsirketleri.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Tue, 09 Aug 2016 17:37:37 GMT
Server nginx

betonsirketleri.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Beton firmalar? 1 0.27%
Beton ?irketleri 5 1.44%
Beton 79 7.52%
beton santrali 0 0.00%
?imento fabrikas? 0 0.00%
agrega 5 0.53%
ta??ma beton 1 0.21%
gaz beton 2 0.32%
har? 3 0.21%
?imento 17 2.15%
haz?r beton 19 3.84%
ucuz beton 0 0.00%
beton fiyatlar? 5 1.35%

betonsirketleri.com Traffic Sources Chart

betonsirketleri.com Similar Website

Domain Site Title

betonsirketleri.com Alexa Rank History Chart

betonsirketleri.com aleax

betonsirketleri.com Html To Plain Text

Beton ve Haz?r Beton Firma ve ?irketleri Beton ?irketleri Firma Ekle Haberler Yaz?lar ?leti?im Anasayfa Firma Ekle Haberler Yaz?lar ?leti?im Beton ve Haz?r Beton Firma ve ?irketleri Beton ?irketleri sitemizde beton, zemin kaplama, ?imento, haz?r beton, har? ve beton uygulamalar?, beton santralleri, beton pompas? hakk?ndaki bilgileri bulabilir ucuz ve kaliteli betonlar i?in sitede listelenen firmalardan fiyat alabilirsiniz. Beton, in?aat uygulamalar?nda en ?ok kullan?lan yap? malzemelerinden biridir. Baraj, kanal, yol, bina, k?prü ve di?er yap?lar?n in?aat?nda kullan?l?r. Yang?na dayan?kl?l???, su ge?irmezli?i ve ses yal?t?m? bak?m?ndan bir ta??y?c? eleman ve de dekoratif malzeme olarak kullan?l?r. ?ak?l, kum gibi "agrega" denilen maddelerin bir ba?lay?c? madde ve su ile birle?tirilmesinden meydana gelen in?aat malzemelerine genel olarak beton ad? verilir. Beton üretiminde kullan?lan kum, ?ak?l, k?rmata? gibi malzemelerin genel ad? agregad?r. Beton i?inde hacimsel olarak %60-75 civar?nda yer i?gal eden agrega ?nemli bir bile?endir. Ba?lay?c? madde olarak genellikle ?imento kullan?l?r. ?imento, ana hammaddeleri kalkerle kil olan ve mineral par?alar?n? (kum, ?ak?l, tu?la, briket ..vs.) yap??t?rmada kullan?lan bir malzemedir. ?imento, su ile kimyasal reaksiyona girerek agrega tanelerini ba?lar. "beton" denince portland ?imentolu beton akla gelmektedir, portland ?imentolu betonda ba?lay?c?, portland ?imentosu ve su kar???m?d?r. Asfalt ve di?er ba?ka malzemeler de ba?lay?c? olarak kullan?l?r ve bu yolla "asfalt betonu" veya "polimer betonu" elde edilir. Beton s?n?flar? Betonun standart bas?n? dayan?m? 28 gün boyunca 20(+/-2)°C s?cakl?kta ve %100 nemli ortamda ve kire?li suda kür edilen, ?ap? 150 mm, boyu 300 mm olan silindir numunelerin eksenel bas?n? alt?ndaki dayan?m? olarak tan?mlan?r. Gerilme cinsinden ifade edilen dayan?m, k?r?lma yükünün, silindir alan?na b?lünmesi ile elde edilir. Beton s?n?flar? concrete = beton kelimesinin ba? harfi olan "C" ile ifade edilir. ?rne?in C20, 28 günlük karakteristik bas?n? dayan?m? 20 MPa yani 200 kgf/cm?2; olan betondur. ?rne?in C16 Beton S?n?f?, 16.0 Silindir Bas?n? Dayan?m? (MPa), 1.4 Eksenel ?ekme Dayan?m? (MPa), 27000 Elastisite Modülü (MPa)'ne sahiptir. D??er yayg?n beton s?n?flar?; C18, C20, C25, C30, C35, C40, C45, C50 beton s?n?flar?d?r. ?imento, do?al kalker ta?lar? ve kil kar???m?n?n yüksek s?cakl?kta ?s?t?ld?ktan sonra ??ütülmesi ile elde edilen hidrolik bir ba?lay?c? malzeme olarak tan?mlan?r. Beton Uygulamas?, ?zellikleri, Beton Fiyatlar? Beton uygulamas?na ba?lanmadan ?nce zemin etüd ?al??mas? yap?l?r ve gerekli ve uyumlu Beton malzemeleri ve ?imento temini ile beraber ?al??maya ba?lan?r. Betonun korozyonu dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Beton üretiminde kar??t?rma betoniyerlerle ger?ekle?tirilir. Sertle?me portland ?imentosunun hidratasyonu, su ile kimyasal reaksiyona girmesi sonucu meydana gelir. ?lk günlerde nemli ?artlar?n belirli süre devam ettirilmesi ?nemlidir. Bunun i?in betonun d?? yüzü, su ile ?slat?labilece?i gibi, nemli ?rtüler de kullan?labilir. Beton antifirizi (antifreeze) Betonun hidratasyon ?s?s?n? art?rarak donmaya kar?? kendisini korumas?n? ve ge? priz almamas?n? sa?lar. Beton Uygulamas?nda kullan?lan malzemelere ve uygulanan i??ili?e g?re beton fiyatlar? farkl?l?k g?sterebilmektedir. Beton i?in ortalama Metrekare birim fiyat? aral???nda de?i?ebilmektedir. Haz?r Beton fiyatlar? i?in bulundu?unuz ili se?erek b?lgenizdeki firmalardan do?rudan fiyat alabilirsiniz. Güncel Haz?r Beton Fiyatlar?; Haz?r Beton C25 (Pompalama Dahil) 70 - 75 TL/M3 Kdv Hari? Haz?r Beton C30 (Pompalama Dahil) 75 - 80 TL/M3 KDV Hari? Yukar?daki fiyatlar yakla??k güncel beton fiyat?d?r. lütfen b?lge firmalar?ndan haz?r beton ve ?imento i?in fiyat isteyiniz. ?imentonun birim a??rl??? yakla??k olarak 3.1 ton/m3 dür. Beton, Haz?r Beton ve ?imento Firmalar? A?a??daki listede il il Beton sat???, Beton malzemeleri imalat?, Agrega, kum, ta?, ?ak?l, ?imento, har?, kire?, haz?r beton , ta??ma beton hizmetleri veren firmalar? bulabilirsiniz. Sitemizde Gaz Beton (Ytong) ve cam elyaf katk?l? prekast beton elemanlar? (GlassFibre Reinforced Concrete (GRC)), cam tu?la gibi ürünler hakk?nda da bilgiler bulabilirsiniz. ?l il listelenen firmalardan Beton, Haz?r Beton ve ?imento i?in fiyat alabilirsiniz. Dileyen Beton ?irketleri de kendi firmalar?n? ve Beton hizmetleri hakk?ndaki bilgileri sitemize ekleyebilirler. ?ehirler Adana Ad?yaman Afyon A?r? Amasya Ankara Antalya Artvin Ayd?n Bal?kesir Bilecik Bing?l Bitlis Bolu Burdur Bursa ?anakkale ?ank?r? ?orum Denizli Diyarbak?r Edirne Elaz?? Erzincan Erzurum Eski?ehir Gaziantep Giresun Gümü?hane Hakkari Hatay Isparta ??el ?stanbul ?zmir Kars Kastamonu Kayseri K?rklareli K?r?ehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mara? Mardin Mu?la Mu? Nev?ehir Ni?de Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirda? Tokat Trabzon Tunceli ?anl?urfa U?ak Van Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman K?r?kkale Batman ??rnak Bart?n Ardahan I?d?r Yalova Karabük Kilis Osmaniye Düzce Son Eklenen Firmalar Trend Beton L.T.D. ?T? ?MECE BETON TA? ??LETMELER? H&B TREYLER EKIPMAN MAK.?N?.NAK. VE TIC. LTD.?T?. Ay-?a? Grup Haz?r Beton ASTA? ORMAN üRüNLER? Yaz?lar ?imento ve Beton Haz?r Beton Son Haberler S?cak havalarda beton d?kümü Haz?r Beton ??letmeleri Bilgilendirildi Kozan`da haz?r beton tesisi kuruldu K?mür külünden haz?r beton üretildi Haz?r beton tesislerine ?evre kirlili?i uyar?s? Gizlilik Politikas? ? Hakk?m?zda Beton ?irketleri ?2015 Beton ve Haz?r Beton Firma ve ?irketleri - Beton firmalar?, Beton ?irketleri, Beton, ?imento, gaz beton, har?, haz?r beton, beton fiyatlar? hakk?nda bilgiler.

betonsirketleri.com Whois

Domain Name: BETONSIRKETLERI.COM
Registry Domain ID: 1569212525_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.enom.com
Registrar URL: www.enom.com
Updated Date: 2016-02-07T22:49:50.00Z
Creation Date: 2009-09-16T08:13:00.00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2017-09-16T08:13:00.00Z
Registrar: ENOM, INC.
Registrar IANA ID: 48
Reseller: NAMECHEAP.COM
Domain Status: clientTransferProhibited https://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: WHOISGUARD PROTECTED
Registrant Organization: WHOISGUARD, INC.
Registrant Street: P.O. BOX 0823-03411
Registrant City: PANAMA
Registrant State/Province: PANAMA
Registrant Postal Code: 00000
Registrant Country: PA
Registrant Phone: +507.8365503
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +51.17057182
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: 8E88139879C7470C96C54EEE9ABF402C.PROTECT@WHOISGUARD.COM
Registry Admin ID:
Admin Name: WHOISGUARD PROTECTED
Admin Organization: WHOISGUARD, INC.
Admin Street: P.O. BOX 0823-03411
Admin City: PANAMA
Admin State/Province: PANAMA
Admin Postal Code: 00000
Admin Country: PA
Admin Phone: +507.8365503
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +51.17057182
Admin Fax Ext:
Admin Email: 8E88139879C7470C96C54EEE9ABF402C.PROTECT@WHOISGUARD.COM
Registry Tech ID:
Tech Name: WHOISGUARD PROTECTED
Tech Organization: WHOISGUARD, INC.
Tech Street: P.O. BOX 0823-03411
Tech City: PANAMA
Tech State/Province: PANAMA
Tech Postal Code: 00000
Tech Country: PA
Tech Phone: +507.8365503
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +51.17057182
Tech Fax Ext:
Tech Email: 8E88139879C7470C96C54EEE9ABF402C.PROTECT@WHOISGUARD.COM
Name Server: NS1.ASOSHARED.COM
Name Server: NS2.ASOSHARED.COM
DNSSEC: unSigned
Registrar Abuse Contact Email: abuse@enom.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.4252982646
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
Last update of WHOIS database: 2016-02-07T22:49:50.00Z
The data in this whois database is provided to you for information
purposes only, that is, to assist you in obtaining information about or
related to a domain name registration record. We make this information
available "as is," and do not guarantee its accuracy. By submitting a
whois query, you agree that you will use this data only for lawful
purposes and that, under no circumstances will you use this data to: (1)
enable high volume, automated, electronic processes that stress or load
this whois database system providing you this information; or (2) allow,
enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic
mail, or by telephone. The compilation, repackaging, dissemination or
other use of this data is expressly prohibited without prior written
consent from us.
We reserve the right to modify these terms at any time. By submitting
this query, you agree to abide by these terms.
Version 6.3 4/3/200